PAGE TOP

Cơ hội Hỗ trợ Tài chính

Các sinh viên đủ tiêu chuẩn có cơ hội nhận được sự hỗ trợ tài chính từ các nguồn bên trong và bên ngoài, học nghề, trợ lý giảng dạy, học bổng nghiên cứu và các cơ hội nghề nghiệp khác.

Hội nghị Địa lý Quốc tế IGU tại Cologne, Đức 2012

Phòng nghiên cứu dành cho học viên sau đại học

Mục tiêu:

Với sự gia tăng lượng sinh viên sau đại học theo như thông báo của Giáo sư GS. Chou tại Trung tâm Nghiên cứu GIS, một phòng nghiên cứu là điều cần thiết để nghiên cứu và quản lý nguồn lực tốt hơn. Mục tiêu của phòng nghiên cứu là cung cấp cho sinh viên một nơi thảo luận trong những năm học của họ, và cũng là chuyển tiếp cho sự nghiệp tương lai trong ngành công nghiệp GIS.

Mục đích học tập:

Ngoài luận án, sinh viên sau đại học cần hỗ trợ các dự án tại Trung tâm. Do có nền tảng và các môn học khác nhau, mỗi học sinh được phân loại vào các bộ phận khác nhau trong Trung tâm, để giúp sinh viên tự nghiên cứu, cũng như học các kỹ năng từ giáo trình. Kết quả của các dự án thường được sử dụng làm tài liệu cho các bài báo của các hội nghị hoặc tạp chí. Cuối cùng, kinh nghiệm cả lý thuyết và thực hành sẽ rất bổ ích cho sự nghiệp sau này của học viên.

Các chủ đề nghiên cứu:

Các chủ đề nghiên cứu bao gồm thông tin không gian, định vị vệ tinh, viễn thám, quản lý giao thông, học kỹ thuật số, giám sát thiên tai, quy hoạch sử dụng đất, quản lý thông tin và tài nguyên môi trường.

Giới thiệu:

Trung tâm cung cấp không gian làm việc cho các cá nhân, máy tính, Internet, máy in và máy quét cho sinh viên.