PAGE TOP

Chương trình Tiến sĩ Xây dựng Dân dụng và Thủy văn:
Chương trình quốc tế Địa thông tin

Học bổng

Mục tiêu của Chương trình

Mục tiêu của Chương trình quốc tế địa thông tin chủ yếu là đào tạo các nhà phân tích, quản lý cấp cao, kỹ sư và các nhà nghiên cứu – những người có thể chỉ đạo nghiên cứu hoặc phát triển các dự án ứng dụng Thông tin địa lý vào việc phân tích các hiện tượng xã hội, tự nhiên, giải quyết các vấn đề không gian, hoặc phù hợp với nhu cầu của con người. Các kỹ năng và kỹ năng mà sinh viên sẽ đạt được trong chương trình này bao gồm đo phân bố địa lý, phân tích các mô hình không gian, và mô hình các mối quan hệ không gian cũng như ứng dụng công nghệ thông tin không gian để thu thập dữ liệu không gian, xử lý và phân tích dữ liệu, và dữ liệu bản đồ web trên các thiết bị khác nhau. Các mục tiêu cụ thể hơn của chương trình như sau:

 1. Đào tạo tiến sĩ có trình độ cao, có kiến ​​thức sâu rộng về Địa thông tin và công nghệ thực tiễn.
 2. Tăng cường năng lực nghiên cứu để giải quyết các vấn đề không gian.
 3. Trao cơ hội làm việc với các nhà phân tích cao cấp và các kỹ sư CNTT từ Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS.FCU) thông qua các dự án thực tiễn và tham gia các chương trình thực tập công nghiệp ở Đài Loan.
 4. Đào tạo kỹ sư cao cấp, những người có thể áp dụng công nghệ liên quan đến Địa thông để đáp ứng nhu cầu của LBS phát triển nhanh trong tương lai.

Lợi thế ngôn ngữ

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính trên lớp. Bạn sẽ tận dụng môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh và kết nối với toàn thế giới với những cơ hội sau:

 1. Làm việc với các nhà nghiên cứu quốc tế và các kỹ sư cao cấp
 2. Tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế
 3. Biết được nhiều người từ các quốc gia và nền văn hoá khác nhau
 4. Mở rộng mạng lưới kết nối thông qua các khóa học, dự án, và các chương trình thực tập.

Lợi thế chương trình

Bạn sẽ có được kiến ​​thức cơ bản và nâng cao về Địa thông tin, học hỏi từ các nhà nghiên cứu nổi tiếng và phát triển các kỹ năng thực tiễn từ chương trình sau:

 1. Kiến thức và kỹ năng thu thập dữ liệu không gian, phân tích dữ liệu và mô hình hóa các mối quan hệ không gian
 2. Ứng dụng công nghệ thông tin không gian địa lý vào giám sát và ra quyết định
 3. Các ứng dụng tích hợp của GIS, RS và GPS
 4. Xử lý dữ liệu không gian bằng các công nghệ tiên tiến như điện toán đám mây và phân tích dữ liệu lớn
 5. Quản lý thông tin không gian đa ngành và dữ liệu mở
 6. Các vấn đề và ứng dụng về Thành phố thông minh và Cuộc sống Thông minh

Thông tin chương trình

Chương trình quốc tế Địa thông tin sử dụng khoa học thông tin không gian để giải quyết các vấn đề của xã hội loài người, thiên tai và kỹ thuật trên thế giới. Chương trình của chúng tôi chủ yếu tập trung vào các ứng dụng công nghệ thông tin không gian và các ứng dụng đổi mới môi trường. Có sáu chủ đề trong chương trình:

 • quản lý môi trường bền vững
 • quan sát nhiều mối nguy, dự báo giám sát
 • công nghệ cốt lõi về thông tin môi trường
 • giám sát thiên tai và phân tích quyết định
 • công nghệ xử lý ảnh viễn thám.
 • phương pháp thống kê để dự báo

Course

Khóa học yêu cầu

 • Seminar (1 tín chỉ)

Khóa học lựa chọn

 • Điện toán đám mây và ứng dụng ICT(3 tín chỉ)
 • Lý thuyết xác suất nâng caospan style="color:#428bca;padding-left:5px;">(3 tín chỉ)
 • Smart Internet of Things(3 tín chỉ)
 • Lý thuyết và ứng dụng viễn thám(3 tín chỉ)
 • Suy luận thống kê(3 tín chỉ)
 • Tiếng Anh Công nghệ(3 tín chỉ)
 • Chuyên đề không gian về thông tin giám sát môi trường nâng cao(3 tín chỉ)
 • Chuyên đề không gian về việc ra quyết định đa chỉ tiêu(3 tín chỉ)
 • Chuyên đề giám sát công nghệ giảm nhẹ thiên tai(3 tín chỉ)
Thời lượng khóa học 3-7 năm toàn thời gian
Tổng tín chỉ 22 tín chỉ

Thủ tục xin học

Trực tuyến