PAGE TOP

Phát triển trung tâm

Phương châm

I²C+S=
Khả năng tương tác + tích hợp + truyền thông + chia sẻ

Trung tâm nghiên cứu GIS, Đại học Feng Chia (GIS.FCU) được chính thức thành lập vào năm 1995. Là trung tâm nghiên cứu GIS đầu tiên được chính thức chấp thuận tại Đài Loan, trung tâm nhằm mục đích thúc đẩy ứng dụng GIS. Với ý định tích hợp thông tin không gian địa lý và nhấn mạnh vào việc đổi mới, GIS.FCU hỗ trợ các quyết định về môi trường bằng cách sử dụng kiến thức cốt lõi về GIS, GPS và RS, nỗ lực nghiên cứu công nghệ và phát triển hệ thống, thúc đẩy giảng dạy về không gian địa lý và nghiên cứu công nghệ trong trường học. Trung tâm đã được các cơ quan nhà nước và tư nhân cho phép tham gia nghiên cứu và tiến hành hàng nghìn dự án.

Thành tích

Sáng chế

Patents
 • Kiểm soát môi trường
 • Máy bay không người lái
 • Thực tế ảo
 • Học trực tuyến
 • Nghiên cứu và phát triển nền tảng bản đồ

30 bằng độc quyền sáng chế

Giải thưởng

Awards
 • Nghiên cứu học thuật
 • Cộng tác công nghiệp giữa các trường đại học
 • Sản phẩm ứng dụng thông tin
 • Nghiên cứu GIS quốc tế

Hơn 50 giải thưởng

Giáo dục

K-12

 • Trại hè cho trẻ em về GIS
 • Trại hè, trại đông về công nghệ cho trường trung học

Chương trình cấp bằng

 • Thạc sĩ Thông tin Địa không gian Thạc sỹ và Tiến sĩ
 • Chương trình học thuật quốc tế
 • Hội thảo phần mềm GIS
 • Đào tạo tập huấn

Trao đổi học tập

 • Thiết lập quan hệ hợp tác và đối tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức học viện và trường đại học
 • Phát triển các hoạt động giao lưu quốc tế đa dạng (các cuộc họp quốc tế, tham gia hội thảo, thăm quan quốc tế)
 • Các khóa học ngắn hạn quốc tế
 • Các chuyến thỉnh giảng quốc tế và trao đổi nghiên cứu

Công nghệ cốt lõi- GIS.FCU Dẫn đầu về Khả năng sáng tạo