PAGE TOP

Nhóm liên cứu sáng tạo

GIS.FCU trực thuộc Học viện Xây dựng và Phát triển, Đại học Feng Chia. GIS.FCU tự hào đã tổ chức được một nhóm nghiên cứu gồm hơn 50 giáo sư và chuyên gia tư vấn từ các trường đại học quốc gia. Ngoài ra, trung tâm còn sở hữu hơn 180 chuyên gia toàn thời gian từ nhiều lĩnh vực như Kỹ thuật Xây dựng, Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị, Quản lý Đất đai, Toán học, Khảo sát Địa chất, Cảnh quan, MIS, và Kỹ thuật Thủy lực. Dựa trên kiến ​​thức chuyên môn của nhân viên và các yêu cầu của dự án, GIS.FCU đã được chia thành bốn phòng ban, bao gồm Phòng Tích hợp và Quản lý hỗ trợ ra Quyết định (Big Data, Internet of things, Quan trắc, Công nghệ, v.v...) , Quản lý Công nghệ, Quản lý Hành chính, Địa thông tin không gian, Quy hoạch môi trường.