PAGE TOP

Các Dịch vụ Quy hoạch Phát triển Thông tin Thành phố Thông minh

Giới thiệu

Dự án Thành phố thông minh tập trung chủ yếu vào nhu cầu sử dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông của người dân để cung cấp nhiều dịch vụ và thông tin dựa trên mạng lưới, tăng lợi thế cạnh tranh cho các ngành công nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. GIS.FCU cung cấp giải pháp tổng thể cho quy hoạch đô thị thông minh, kết hợp nền tảng công nghệ thông tin không gian địa lý để hiển thị thông số của một khu vực đô thị nhất định.