PAGE TOP

Marketing - Các hoạt động xúc tiến đa dạng

Giới thiệu

Trong thời đại truy cập thông tin rộng khắp hầu như không giới hạn, tình hình thị trường dường như thay đổi với tốc độ ngày càng tăng. Để đảm bảo đạt được kết quả mong muốn, việc lập kế hoạch và chuẩn bị chiến lược marketing phù hợp được ủy quyền cho bộ phận / bộ phận marrketing chuyên biệt. Điều này có thể mang lại lợi ích đặc biệt cho Chính phủ vì các hoạt động quảng bá và marketing được thiết lập và thực hiện có thể thúc đẩy phát triển kinh doanh, cung cấp các giải pháp cho các vấn đề đã được xác định và tăng cường hỗ trợ vì công dân được tạo cơ hội để tìm hiểu thêm về các ý tưởng của chính phủ.

Trung tâm GIS cung cấp các dịch vụ marketing tích hợp, bao gồm tổ chức các hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến, tư vấn cho các khu vực nông thôn, tổ chức các hội nghị, họp báo lớn và lập kế hoạch truyền thông.