PAGE TOP

SkyEyes, nền tảngquản lý giao thông tích hợp, toàn diện

Giới thiệu

Nền tảng SkyEyes tích hợp nhiều thông tin không gian tiên tiến và công nghệ truyền thông như GIS, GPS, RS, truyền không dây, máy tính di động, khai thác dữ liệu và điện toán đám mây, cung cấp giải pháp toàn diện cho quản lý giao thông.

Hợp tác nghiên cứu và phát triển với Công ty Công nghệ GPS SkyEyes, Trung tâm đã công bố "SkyEyes", nền tảng quản lý giao thông tích hợp và toàn diện, hiện có sẵn cho hàng trăm tổ chức và doanh nghiệp kinh doanh của Đài Loan, chính quyền và học viện.

Diagram of the operational framework for integrated transportation management service

SkyEyes professional fleet management system

SkyEyes GPS service network