PAGE TOP

Hệ thống giám sát phổ biến

Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu GIS (GIS.FCU) cung cấp các giải pháp và dịch vụ liên quan đến giám sát lũ bùn đá, sạt lở đất, chất rắn ngưng tụ trong nước, an toàn cầu và hệ sinh thái, sử dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến để tiến hành giám sát môi trường. Dữ liệu thu thập được tại chỗ được truyền đến trung tâm hoạt động thông qua ADSL và truyền thông vệ tinh. Mỗi trạm giám sát đều được trang bị cả nguồn điện địa phương và máy phát điện dự phòng để đảm bảo quan sát không ngừng trong bất kỳ điều kiện nào. Các thông tin thu thập giúp hỗ trợ chính phủ đối phó với thiên tai. Ngoài ra, hệ thống giám sát được thiết kế để áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế của Open Consortium Geospatial Consortium Sensor Web Enablement (OGC SWE) để trao đổi thông tin giữa các cơ quan và để tăng cường khả năng tích hợp các nguồn dữ liệu khác nhau. Khả năng tương tác và tích hợp thông tin do GIS.FCU cung cấp đã cải thiện rất nhiều hệ thống ứng phó với thiên tai và giúp đạt được mục tiêu cuối cùng là chia sẻ và hợp tác.